Cửa Kính Lùa

Các loại cửa lùa treo inox 304 (lùa phi 25), cửa trượt ray treo inox 10×30, lùa xếp trượt, cửa nhôm trượt treo…

Các loại độ dày kính: 8mm, 10mm, 12mm